Chciane to zdane

Matematyka

Działania na ułamkach


Zadanie 1. Wykonaj działanie. Wynik podaj w skróconej wersji.

a) `1/2 + 2/4`   b) `3/7 + 4/21`   c) `12/15 + 2 3/20`   d) `5/14 - 7/21`   e) `2 12/13 - 1/3`   f) `3-3/14`

a) `1`   b) `13/21`   c) `59/20`   d) `1/42`   e) `2 23/39`   f) `2 2/14`

Zadanie 2. Wykonaj działanie. Wynik podaj w skróconej wersji.

a) `2/3*3/2`   b) `24/35*5/36`   c) `72/81*12/60`   d) `12/3:12/9`   e) `46/11:3 2/22`   f) `2:3/20`

a) `1`   b) `2/21`   c) `8/45`   d) `3`   e) `1 6/17`   f) `13 1/3`

Zadanie 3. Zamień na ułamek dziesiętny.

a) `3/2`   b) `2/8`   c) `7/5`

a) `1,5`   b) `0,25`   c) `1,4`

Zadanie 4. Zamień na ułamek zwykły.

a) `1,25`   b) `0,375`   c) `1,75`

a) `1 1/4`   b) `3/8`   c) `1 3/4`

Zadanie 5. Wykonaj działania.

a) `1,73+0,2`   b) `1,23+1,879`   c) `2,3+0,569`   d) `5,345+2,35`   e) `0,54+0,222`   f) `2,45-1,67`

a) `1,93`   b) `3,109`   c) `2,869`   d) `2,995`   e) `0,318`   f) `0,78`

Zadanie 6. Wykonaj działania.

a) `1,73*0,6`   b) `0,55*3,2`   c) `3,2*0,33`   d) `2,22:0,6`   e) `0,31:3,1`   f) `0,12:2`

a) `1,038`   b) `1,76`   c) `1,056`   d) `3,7`   e) `0,1`   f) `0,06`

Zadanie 7. Oblicz.

a) `3/4` z `8`   b) `7/9` z `22`   c) `0,125` z `8`

a) `6`   b) `154/9`   c) `1`

Zadanie 8. Oblicz kwadrat z:

a) `2/3`   b) `7/9`   c) `1,50`

a) `4/9`   b) `49/81`   c) `2,25`

Zadanie 9. Oblicz sześcian z:

a) `5/8`   b) `9/2`   c) `0,60`

a) `125/512`   b) `729/8`   c) `27/125`

Zadanie 10. Wykonaj obliczenia. Wynik podaj w skróconej wersji.

a) `4/5 * 2,50 : 6/4 + 3,43`   b) `0,55 + 0,11 : 5/7`   c) `7/2 * 4/28 : 0,007`   d) `1/2 + 1/2 * 8/3 + (3/2)^2`   e) `1,23 + 9/5 * 5/4`

a) `4 229/300`   b) `88/125`   c) `71 3/7`   d) `4 1/12`   e) `3 12/25`