Chciane to zdane

Matematyka

Geometria 2D


Zadanie 1. Oblicz pole.

a) Kwadrat

b) Prostokąt

c) Romb

d) Równoległobok

e) Romb

f) Trapez

a) `25`   b) `64`   c) `12`   d) `20`   e) `10,5`   f) `50`

Zadanie 2. Zaznacz osie symetrii.

a)

b)

c)

d)

e)

a)

b)

c)

d)

e)

Zadanie 3. Jakie kąty ma trójkąt?

a)

b)

c)

a) `30^\circ`   b) `30^\circ`   c) `40^\circ`

Zadanie 4. Użyj twierdzenia pitagorasa.

a)

`4^2 + 6^2 = x^2`
`16+36=x^2`
`52=x^2`
`\sqrt{52}=x`
`x=\sqrt{52}`