Chciane to zdane

Matematyka

Geometria przestrzenna


Zadanie 1.

a) Prostopadłościan

b) Graniastosłup o podstawie trójkąta

c) Ostrosłup o podstawie kwadratu

a) `350`   b) `30`   c) `15`

Zadanie 2. Zamień jednostki.

a) `3m^3=......cm^3`
b) `0,52dm^3=......cm^3`
c) `1L=......dm^3`
d) `400ml=......L`
e) `8dm^3=......cm^3`

a) `3m^3=3000000cm^3`
b) `0,52dm^3=520cm^3`
c) `1L=1dm^3`
d) `400ml=0,4L`
e) `8dm^3=8000cm^3`