Chciane to zdane

Matematyka

Liczby naturalne


Zadanie 1. Napisz pisemnie liczby.

a) `7` `392` `737`
b) `6` `422` `893` `646`
c) `6` `916` `753`

a) siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści siedem
b) sześć miliaró czterysta dwadzieścia dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści sześć
c) sześć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy

Zadanie 2. Odczytaj liczby z osi.

a)

b)

a)
a) `-1`
b) `2`
c) `3`

b)
a) `-10`
b) `5`
c) `20`
d) `45`
e) `70`

Zadanie 3. Narysuj oś z:

a) `10`, `15`, `25`, `-5`
b) `7`, `28`, `-21`, `70`
c) `4`, `16`, `40`, `-8`

a)

b)

c)

Zadanie 4. Wpisz znak `<`, `>` lub `=`.

a) `738`....`0292`
b) `7878`....`8787`
c) `8228`....`2882`
d) `9182`....`33829`
e) `8189`....`8189`
f) `91919`....`919191`

a) `>`
b) `<`
c) `>`
d) `<`
e) `=`
f) `<`

Zadanie 5. Zaokrąglij do:

a) setek
`573`
`927`
`1892`

b) tysięcy
`1093`
`87932`
`923,82`

c) części dziesiątych
`78,43`
`90,22`
`153,679`

a) setki
`600`
`900`
`1900`

b) tysiące
`1000`
`88000`
`1000`

c) części dziesiętnych
`78,5`
`90,2`
`153,7`