Chciane to zdane

Matematyka

Oś liczbowa


Zadanie 1. Odczytaj współprzędne.

a)

a) `(-4,4)`   b) `(-1,1)`   c) `(1,2)`   d) `(3,3)`   e) `(4,5)`   f) `(-4,-2)`   g) `(3,-2)`   h) `(-1,-4)`   i) `(2,-3)`

Zadanie 2. Zaznacz współrzędne

a) `(-3,2)`   b) `(2,2)`   c) `(-5,-1)`   d) `(4,-2)`   e) `(4,2)`   f) `(-1,-3)`

a)