Chciane to zdane

Matematyka

Proste i odcinki


Zadanie 1. Znajdź równoległe do zaznaczonego odcinka.
Zadanie 2. Które to odcinek/prosta/półprosta.

a)

b)

c)

a) odcinek   b) półprosta   c) prosta

Zadanie 3. Wybierz, który odcinek jest prostopadły do zaznaczonego.