Chciane to zdane

Matematyka

Równania z niewiadomą


Zadanie 1. Znajdź x

1. `{2x+8}/2=10`

2. `{6x}/2=6`

3. `3x+10=4x+5`

1. `x=6`

2. `x=3`

3. `x=5`

Zadanie 2. Przekształć wzory

1. `R={ax}/b` znajdź `a`

2. `E=mc^2` znajdź `m`

3. `V={at^2}/2` znajdź `a`

1. `a={Rb}/x`

2. `m=E/c^2`

3. `a={2v}/t^2`