Chciane to zdane

Matematyka

Wielokąty


Zadanie 1. Oblicz obwód

`Obw=2+2+2+2=8`

`Obw=1,5+1,5+1,5+1,5=6`

`Obw=2+2+2,5=6,5`

`Obw=1+1+1+1+1+1=6`