Chciane to zdane

Język polski

Kolokwializmy, archaizmy, pojęcia naukowe